Esmaspäev, 12. november 2012

Erakonna juurde tekib ateistlik ühendus


Reedel, 9. novembril asutatakse Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogus IRLi ateistlik  liikmeühendus. Tegemist on erakonnasisese ühendusega, mis avatud kõigile IRLi liikmetele, kes kannavad valgustuslikke väärtusi, andis teada partei pressiesindaja Kaido Kukk.

Ühenduse üks eestvedajaid on üks anonüümne Tallinnas elav Riigikogu liige. Tema sõnul on ühenduse eesmärk kujundada arusaam, et müstifitseeritud  ideed ja hoiakud tugevdavad ühiskondlikku vaimupimedust. Ka on erakonnale oluline, et väärtused ühendaksid inimesi ning lisaksid erakonna ellu sisulist debatti ja ideid.

"Vastavalt IRLi põhikirjale on erakonnasiseste ühenduste eesmärk liikmete aktiviseerimine osavõtuks erakonna poliitika kujundamisest mingis küsimuses või valdkonnas. Samuti omapoolsete lahenduste ettevalmistamine ja väljapakkumine," ütles Riigikogu liige.

Tema hinnangul oli ateistidel taasiseseisvumise juures oluline roll, kuid viimastel aastatel on nende häält poliitikas jäänud märksa vähemaks. Just teaduslikust maailmavaatest lähtuvad väärtused, nagu hoolimine ja  märkamine iseenese headusest ja mitte hirmust kellegi abstraktse üliolendi ees, on saadiku sõnul need, mida poliitika senisest enam vajab.

Ühenduse peamisteks parteisisesteks oponentideks peale Priit Sibula on Avo Üprus, Peeter Tulviste, Urmas Paju, Toomas Nigola ja Tunne Kelam.

Loe ka: PM: Erakonna juurde tekib kristlik ühendus

Esmaspäev, 5. november 2012

Anonymous häkkis Stephen Hawkingisse

Häkkerirühmitust Anonymous kahtlustatakse sissemurdmises füüsik Stephen Hawkingisse.

Professor Hawking sattus ründe alla ilmselt möödunud nädala neljapäeval, mil avaldas soovi annetada oma grant pildifoorumi 4chan ülalpidamiseks ning teatas soovist korraldada filmist Star Wars inspireeritud teemapidu R2D2 kostüümis. Professor nõudis Halloween'i tähistamist rohke alkoholiga ning tema seni loomulikuna tundunud tujukus tekitas tehnikutes kahtlusi, kui selgelt pidu nautiv ning külalistega aktiivselt suhtlev professor joobest magamajäänuna norsates edasi pidutses.

Hilisem uurimine tuvastas, et häkkerid olid sisse tunginud pardatelefoni, ning sealtkaudu pääsenud ligi professori erakirjavahetusele, mis hiljem lekitati tekstisaidile pastebin. Lisaks saavutati kontroll Hawkingi kõnemooduli ning ratastooli üle.

Professor tänas oma tähelepanelikke päästjaid ning lubas edaspidi arvutiturbele rohkem tähelepanu pöörata.