Kolmapäev, 30. mai 2018

Tartu linn kuulutab välja kryptorahu

Jaanilaupäeva keskpäeval kuulutab Tartu linnapea Urmas Klaas esmakordselt välja kryptorahu, lugedes Raekoja aknalt linnarahvale kryptorahusõnumi.

Tartu linnavolikogu otsustas eilsel istungil häälteenamusega algatada kryptorahu traditsiooni. Kryptorahu kuulutatakse välja jaanilaupäeval, täpselt pool aastat pärast jõulurahu väljakuulutamist Tallinnas, ning selle kestel ei toimu Tartu linna piirides kryptorahade kaevandamist ega kryptokiisudega kauplemist; samuti on keelatud ICO-d.

Linnavolikogu otsust kommenteerinud volikogu esimees Aadu Must ytles, et määravaks said seejuures eelkõige poeetilised kaalutlused. "Tartu on teatavasti heade mõtete linn," ytles ta. "Ja me kõik mõtlesime, et see oleks hea kalambuur."

Neljapäev, 24. mai 2018

Eesti hääletab diktaadi keelustamise poolt

Euroopa Komisjon plaanib keelustada diktaadi. Aruandes on välja toodud, et diktaat ei ole inimese tervisele ohutu ja tehtud ettepanek selle keelustamiseks.

Hääletus diktaadi kasutamise poolt või vastu toimub reedel, 25. mail. Vastavalt Brüsseli diktaadile hääletab Eesti diktaadi keelustamise poolt.

„Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku toimeaine diktaat heakskiitu mitte pikendada ning ka Eesti on otsustanud hääletada diktaadi keelustamise poolt,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm truualamlikult.

Loe ka: Eesti hääletab dikvaadi keelustamise poolt

Teisipäev, 15. mai 2018

Uus Morgenthau plaan kaotaks Eestist kiirkorras haldusvõimekuse

Eesti suurimad ettevõtjad astuvad otsustavalt Eesti riigi ja inimeste elukeskkonna paranemise ning liigse õiguste laienemise vastu ja näevad Eestit tulevikus mitmeks väikeseks suurettevõtjate juhitud vürstiriigiks jaotatuna.

„Eesti ei vaja riigiaparaati, seadusi, politseid, arste ega makse, vaid eelkõige vabadust, ettevõtlusvabadust. Esimese nelja aastaga kärbime riigisektorist poole ja järgmise nelja aastaga läheks ülejäänu,“ kinnitas idee üks autoreid Meelis Lao.

„Eeskuju võtsime kahjuks teostamata jäänud Henry Morgenthau Saksamaa jagamise plaanist, mis oleks suure ja kohmaka föderaalriigi asemel lasknud tekkida väikestel ja innovaatilistel liidumaadel, mida juhiksid hundiseadused ja kõige tugevama õigus. Elu Kesk-Euroopas oleks praegu anarhiline paradiis, kui Teise maailmasõja järel poleks ootamatult ümber mõeldud,“ lisas Lao.

Loe ka:Kolmapäev, 9. mai 2018

Kommentaarideta: Lembitu pealuu otsingute konkreetse töökavaga hakatakse tegelema suvel

Muistse malevajuhi Lembitu pealuu otsimiseks loodud Eesti-Poola ühisprojekti konkreetse töökavaga hakatakse tegelema suvel.

Lembitu pealuu otsingute konkreetse töökavaga hakatakse tegelema suvel

Haige Mõistuse Syndikaadi rubriik "Kommentaarideta" avaldab seoses maailma haigemaks muutumisega viiteid uudistele, mis ei vaja meiepoolseid kommentaare ja kujutavad endast peavoolu meediaväljaannete poolt kõlvatut konkurentsi, tungides Haige Mõistuse Syndikaadi tegevusvaldkonda.

Teisipäev, 8. mai 2018

Mordori ja Maakonna ühinemine loob Keskmaa suurima riigi


Kurjusehiid Mordor teatas teisipäeval, et jõudis Shire'iga leppele võtta viimane 46 miljardi naela piibutubaka eest üle.

Mordori juht Sauron on viimase ajastu jooksul teinud Shire'ile mitu edutut ülevõtmispakkumist, kuid Kääbikla taan teatas möödunud kuul, et on valmis toetama 46 miljardi naelast pakkumist, kui pakkumise teised tingimused on rahuldavad.

Teisipäeval teatas Sauron, et piirkondade juhatused jõudsid leppele, mille tagajärjel võetakse Shire üle. HMS-i allikate kinnitusel võib Maakonda juhtima hakata seni peamiselt maagiasektoris tegutsenud Saruman.

Tehing peaks jõustuma Kolmanda ajastu 3019. aasta esimeses pooles ning oleks suurim Mordori-poolne välisriigi ülevõtmine.

Loe ka: Jaapani ja Iiri farmaatsiahiidude ühinemine loob ühe maailma suurima ravimifirma

Reede, 4. mai 2018

Karl Marx 200: uus poliitiline jõud annab avapaugu

Täna teatavad kaks inimest Haige Mõistuse Syndikaadi arvamuskyljel uue poliitilise jõu loomisest, mida võiks nimetada koondnimetusega Karl Marx 200: nende kaugem eesmärk on kujundada kogu maailma tulevikku.


Täna teatavad kaks inimest Haige Mõistuse Syndikaadi arvamuskyljel poliitilise liikumise loomisest, mida võiks nimetada koondnimetusega Karl Marx 200. Kuigi erakonna loomine pole välistatud, ytles selle juhtfiguur Friedrich Engels eile, et partei loomine pole nende otsene eesmärk. Vasak-parem või liberaalne-konservatiivne telgedele liikumine ennast ei paiguta; nende teoreetiliste seisukohtade aluseks ei ole nende sõnutsi sugugi yhe või teise maailmaparandaja väljamõeldud või avastatud ideed ega põhimõtted. „Kõik see on vaid ideoloogia,“ lausus liikumise teine juhtfiguur Karl Marx. „Meie tegevuse aluseks on teaduslikult õige arusaam ajaloost.“ Tema sõnul on liikumise loomine toimunud juba mõnda aega, kuid selle varasemad esindajad, alates utoopilistest sotsialistidest ja lõpetades noorhegeliaanide ning anarhistidega ei ole suutnud vabaneda ideoloogilistest kammitsaist.


Oma manifestis kuulutab uus liikumine, et kõigi seniste yhiskondade ajalugu on olnud klassivõitluse ajalugu. Poliitiline võim sõna otseses mõttes on ühe klassi organiseeritud vägivald teise klassi mahasurumiseks. Kui aga proletariaat võitluses kodanluse vastu paratamatult klassiks ühineb, kui ta revolutsiooni abil muudab enda valitsevaks klassiks ja valitseva klassina kaotab vägivaldselt vanad tootmissuhted, siis kaotab ta Engelsi sõnutsi koos nende tootmissuhetega ka klassiantagonismi olemasolu tingimused, kaotab yldse klassid ning seega enda kui klassi võimu. Selle saavutamiseks pakub liikumine välja kymme suurt strateegilist eesmärki, mis peaksid moodustama pidevalt areneva ylemaailmse klassivaba yhiskonna pikaajalisuse selgroo. Nende hulka kuuluvad kõrge progressiivmaks, pärimisõiguse kaotamine, yhesugune töökohustus kõigile ning kõigi laste ühiskondlik ja tasuta kasvatamine jne.

Suured teemad, mida Karl Marx 200 tõstatab - klassivastuolude kaotamine, tööliste ekspluateerimsiele lõpu tegemine, omandikysimus, kõigi vaba areng - pole enneolematud. Kyll aga pole me nende taga näinud seni kindlat poliitilist survet, pigem yksikarvajaid või väiksemaid yhendusi. Karl Marx 200 lubab avalikku debatti tuua lisaks värskematele tuultele ka koldid ja mauserid, tõotades “kogu senise yhiskonnakorra vägivaldset kukutamist”. Kas kodanluse hukkumine ja proletariaadi võit on yhtviisi paratamatud, näeme järgmise kahe sajandi jooksul.

Vaata ka: Uus poliitiline jõud annab avapaugu; Juhtkiri: kinnas läks lendu

PS: 5. mail möödub 200 aastat Karl Marxi synnist.