Reede, 30. september 2011

Allkirju kogutakse ka eriti traditsioonilise kristluse manifestile

Kui hiljuti algas internetis allkirjade kogumine selleks, et muuta kirik tänapäevaseks, demokraatlikuks ja avatuks, siis nüüd on sellele vastukaaluks koostatud traditsioonilise kristluse manifest.

Manifesti koostanud EELK vaimulik alustas oma nägemuse kirikust ja kristlusest järgnevate teesidena:

1. Homod tuleb tappa. (3Ms 20:13)

2. Kirikusse ei tohi tulla väärastunud indiviidid. (3Ms 21:17-21; 5Ms 23:3)

Manifest on 200 lehekülje pikkune traktaat, mis keelab näiteks erinevatest kiududest riiete kandmise ning muuhulgas soovib vaimulik keelata vigaste lammaste ohverdamimse Jehoovale, sest jumala ohver peab olema elujõuline ja väärikas.

"Tänapäevane kristlus ei austa piisavalt Vana Testamendi seadusi, ning võõrdub pühadest traditsioonidest." selgitas vaimulik oma kaaskirjas.

Loe ka:
ERR: Allkirju kogutakse ka traditsioonilise kristluse manifestile

Esmaspäev, 19. september 2011

Kreeka rahandusminister tungis abiandjatele kallale

Kreeka rahandusminister Evangelos Venizelos tungis esmaspäeval kallale inimestele, kes olid tulnud rahandusministeeriumi sooviga maksta makse ja muul kombel riiki abistada.

Venizelose sõnul kasutasid abistajad võimalust "lihtsalt Kreeka mõnitamiseks", et "varjata oma tegematajätmisi".

Rahandusminister märkis, et inimesed pole suutnud anda lõplikku ja täielikku vastust, "kuidas sellest jamast välja tulla", vahendas HMS-i korrespondent Ateenast.

Kreekat on Venizelose sõnul santažeeritud ja alandatud.

Lisaks kutsus Venizelos valitsuse kulukärbete vastu protestivaid kreeklasi oma kriitikat lõpetama, öeldes, et nad loovad "negatiivset stereotüüpi", mis õnnestab riigi usaldusväärsust.

Reede, 16. september 2011

Kirde Kaitseringkonna ajateenijad tõotavad Eesti riigile halba

Täna ennelõunal selgus Kirde Kaitseringkonna pidulikel rivistustel, et üle 700 ajateenija, kes alustasid ajateenistust juulis suurtükiväe-, õhutõrje- ja pioneeripataljonis ning Viru jalaväepataljonis, tõotavad Eesti riigile halba.

Pädevad organid tegid HMS-ile teadaolevalt kindlaks, et ajateenijad tõotavad Eesti riigile nälga, sõda ja majanduskriisi.

„"Täna ühinete kümnete tuhandete meestega, kes on öelnud samu sõnu enne teid," kommenteeris Tapal teenivatele ajateenijatele uuringutulemusi Kirde Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem.

Neljapäev, 15. september 2011

Ergma kohtus marmelaadisõprade Gretško ja Leonoviga

Riigikogu esimees, marmelaadiuuringute toetusrühma esimees Ene Ergma kohtus täna Toompeal marmelaadisõprade Georgi Gretško ja Aleksei Leonoviga, kellega vahetati mõtteid marmelaadiuuringutega seotud küsimustes.

Ergma informeeris marmelaadisõpru Riigikogus moodustatud marmelaadiuuringute töörühma tegevusest, mille eesmärgiks on toetada Eesti ettevõtete tegevust marmelaadiprogrammides nii Euroopa Marmelaadiagentuuris kui ka Euroopa Liidu raamprogrammides. Marmelaadisõbrad meenutasid oma senist koostööd Eesti teadlastega, kes on osalenud senistes marmelaadiprogrammides. Samuti tunnustasid marmelaadisõbrad Põltsamaal toodetud tuubitoitu. Ergma informeeris Eesti noorte huvist marmelaaditehnoloogia loomise ja väljatöötamise vastu. Marmelaadisõbrad edastasid oma soovi, et Eesti noored osaleksid veelgi aktiivsemalt erinevates marmelaadiprojektides. Mõttevahetuse käigus leiti, et Eesti teadlastel ja ettevõtetel on head võimalused saavutada nimetatud alal edu kui suudetakse kindlustada viljakas ja tulemuslik koostöö nii teadlaste kui ka ettevõtete vahel. Täppisteadusel ja kõrgtehnoloogial põhinev majandustegevus annab kindlasti olulise panuse Eesti majanduse arengusse ja konkurentsivõimesse, märgiti kohtumisel.


Kohtumisel osalesid Riigikogu liige Kalev Kotkas ja Vene Marmelaadika Föderatsiooni peaarst Ljudmilla Gretško.

Loe ka: Ergma kohtus kosmonautide Gretško ja Leonoviga

Esmaspäev, 12. september 2011

Euroopa Komisjon otsustas Kreeka rahandusministri vardasse ajada

Euroopa Komisjon kinnitas täna otsekohalduva määruse, mille kohaselt aetakse Berlaymont'i esindushoone ees lipuvardasse nende hädaabi vajavate riikide rahandusministrid, kes ei ole suutnud Euroopa Komisjoni, Euroopa Keskpanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ehk nn troika nõudeid täitnud.

Määruse järgi toimub pidulik vardasseajamise tseremoonia pärast Euroopa Liidu nõukogu rahandusministreid koondava koosseisu ehk ECOFIN-i istungi järel. Vardasseajamisele järgneb määruse kohaselt rituaalne grillimine Olymposelt toodud tulega.

Mitu anonyymseks jääda soovinud Euroopa õiguse ja rahanduse asjatundjat kinnitas esmaspäeval HMS-ile, et uus regulatsioon puudutab eelkõige Kreeka rahandusministrit, kuna samuti abi saanud Iirimaa ja Portugal on troika nõudeid täitnud.

ECOFIN-i järgmine istung on kavas sel nädalavahetusel.

TÜ füüsikatudengid avavad "Õhuakna"

Teisipäeval, 13. septembril lükkavad TÜ füüsikatudengid käima sündmustesarja "Õhuaken", mille esimesel kohtumisel tuleb juttu füüsikast tulevikus. Sari on mõeldud kõigile füüsikahuvilistele.

Esimese kohtumise teema on "Füüsika tulevikus - erinevad vaatenurgad ja lähenemised" ning külla tuleb Eesti endine riigikogulane, baretinupuga kosmosest energiat ammutav Aime Sügis. Iseenda kohta ütleb Sügis, et ta on sõnumitooja, kelle sõnumiks on see, et ratsionaalsusele leidub alternatiive ning pseudoteadus on ülikoolis sobiv alternatiiv teadusele.

Sündmustesarja ühe korraldaja, TÜ füüsikatudengi Kadi Kasingu sõnul on üritused mõeldud kogu ülikooliperele, kes on huvitatud ümbritsevast ja muutuvast maailmast ning soovivad ennast arendada ja oma maailmapilti avardada. "Tegu on klubilise tegevusega, kus saab kuulata põnevaid esinejaid, vaadata filme ning leida mõttekaaslasi, kellega arutleda olulistel teemadel," selgitas Kasing.

Sarja ellukutsujate eesmärk on pakkuda tõhusat täiendust akadeemilistele loengutele, olemaks kursis sellega, mis toimub Eestis ja maailmas. Esimene üritus toimub teisipäeval, 13. septembril kell 18 Vanemuise 46 õppehoones. Järgmise loengu teema on "Kuidas ehitada igiliikurit: Praktilised nõuanded".

Oma tulekust peaks teatama aadressil http://www.eformular.com/masingm/ohuaken.html

Kaasa võtta tee- ja küpsiseraha 1 euro.

Loe ka: TÜ psühholoogiatudengid avavad "Õhuakna"
Nõiakool inimesi eksitamas
Jure Biechonski — õrnahingeline terapeut, kes vajab ajalehe Valgamaalane tsensorite erikaitset
Valgamaalane, skeptik.ee ja Pressinõukogu