Neljapäev, 28. august 2008

Kiri nõuab koondamist topelthüvitistega

Et mitte pahandada avalikke teenistujaid, keda ekslikult koondamistasudeta koondamismeetoditega ähvardati, otsustas Siseministeerium oma häid kavatsusi tõendada koondamistasude kahekordistamisega.

Siseministeeriumi kantsler Märt Kraft saatis jõustruktuuridesse ekslikult laiali kirja, mis palus ametnike koondamisel eelistada skeeme, mis koondamistasu maksmist vältida võivad. Kuna siseministeeriumi väited, et antud kiri ekslikult sõnastatud oli, keegi uskuda ei tahtnud, otsustas siseminister Jüri Pihl ministeeriumi häid kavatsusi ka tegudega kinnitada ning saatis laiali uue kirja, mis palub otsida võimalusi koondamise puhul topelttasude maksmiseks.

"On mõeldamatu, et teenistujad, kes koondamispäeva nimel on aastaid tööd rüganud, sedavõrd tühiste summadega lahkuma peavad," kirjutab ta kirja selgituses. "Me teame küll kui vähe riik tegelikult palka maksis ning selleks, et teil riigist hea mälestus jääks, on vähemasti siseministeeriumi haldusalas lähema poole aasta jooksul kõik koondamistasud kahekordsed."

"Tundsin, et mind on reedetud, kuid nüüd tunnen suurt tänutunnet," ütles tulevane koondatav politseiametnik HMSile.

Pretsedenditut sammu on tunnustavalt kommenteerinud ka välisajakirjandus.

Loe ka: Kiri nõuab koondamist hüvitist maksmata.

Neljapäev, 21. august 2008

HMS: ära pööra Ligile ega Nestorile tähelepanu

Reformierakonna aseesimees Jürgen Ligi kritiseeris hiljuti Eiki Nestori blogi, andes mõista: "Ärge lugege Nestori blogi, lugege hoopis minu oma. Mina panen palju kõvemini ära!"

Haige Mõistuse Syndikaadi analyytikud leidsid seepeale, et ei Nestorile ega ka Ligile pole mingit mõtet tähelepanu pöörata. Mõlemad on tyypilised poliitikud, kes ajavad suust lõputult sõnavahtu välja, ent kuna selle taga puudub mõttetöö, jääb kogu jutt sisutyhjaks. Vaatame tõele näkku: kumbki neist pole just tegudeinimene. Tegemist on ikkagi siidikäppadega, kes istuvad päevad läbi kontoris ja sahistavad paberitega.

Yhtlasi soovitame mitte lugeda järgnevate isikute blogisid: Andres Herkel, Jaak Juske, Siret Kotka, Silver Meikar, Kalle Mihkels, Marko Mihkelson, Mart Laar, Tönis Palts, Jüri Ratas, Urmas Reinsalu, Edgar Savisaar, Evelyn Sepp, Marek Strandberg.

Kui teid huvitab oma rahva saatus, elu pulsi tõeline tukse – lugege parem meid, Haige Mõistuse Syndikaati!

Loe ka: Ligi: Nestori blogile ei ole mõtet tähelepanu pöörata

21. juuni klubi: taassõltuvuspäev riigipyhaks!

21. juuni klubi taotleb Eesti taassõltuvuspäeva tähistamist riikliku pyhana, teatas klubi vastuseks taasiseseisvuspäeva mitmekylgsele tähistamisele, mis klubi juhtkonna tähelepanu pälvis.

"Iga inimene, kes vähegi ajalugu tunneb, teab, et Eesti auväärsel rahvusliku sõltuvuse traditsioonil on ajaloo hämarikku ulatuvad juured," lausus kommentaariks 21. juuni klubi esimees Johannes Koorberg. "Kahtlemata on Eesti saavutanud sõltuvuse palju enamatel kordadel kui sõltumatuse. Niisamuti oleme veetnud sõltuvuses märksa pikema aja kui iseseisvuses. Sellistes tingimuses oleks kuritegelikult lyhinägelik eirata meie esiisade pärandit. Kas mitte ei räägi ka Eesti rahva ideoloogid juba alates Carl Robert Jakobsonist 700-aastasest orjaajast?"

Järgmise aasta 21. juuniks kavandab 21. juuni klubi Tallinna Lauluväljakul yldrahvalikku öölaulupidu "Orjamisaeg". "Laulupeo toimumine öösel symboliseerib meie rahva ajaloolist vaimupimedust ning orjarahva mentaliteeti," toonitas Koorberg. Esitamisele tulevate laulude kava on alles koostamisel, kuid kindlasti kuuluvad sellesse "Saaksin ma saksa sundijaks" ja "Pyha öö".

21. juuni klubi asutasid tänavu 21. juunil Eesti taassõltuvusele nõu ja jõuga kaasa aidanud inimesed ning need, kes soovivad seda teha tulevikus.

Loe ka: 20. augusti klubi korraldab Tallinnas rahvusvahelise konverentsi

Sompa Pank pakub uut investeerimishoiust "Punane planeet"

Alates tänasest saab Sompa Pangas sõlmida investeerimishoiuse "Punane planeet" lepinguid. Uus investeerimishoius võimaldab investoritel riskivabalt investeerida ettevõtetesse, mis võidavad Marsi suurtest globaalsetest keskkonnateemadest nagu kanalid, tolm ja jäämytsid poolustel.

Danske Mars Eesti peadiileri Reinar Hanilase sõnul on antud valdkondade ettevõtted võitmas yha suurenevast nõudlusest keskkonnasäästlike tehnoloogiate ja lahenduste järele. Viimane tuleneb nii yldisest keskkonnateadlikkuse kasvust kui kasvanud poliitilisest tahtest säästa Marsi keskkonda. Samuti on mainitud valdkondade edule kaasa aitamas viimaste konkurentsivõimelisuse kasv. Näiteks energiamaastikul on Marsi konkurentsivõime tõusnud tänu yhelt poolt taastuvenergia kiirele arengule, teisalt aga tänu nafta meeletule hinnarallile. Kogu Marsi pinda katvad päikesepatareid toodaksid rohkem energiat kui Maa elanikkond saja aastaga ära jaksab kulutada.

Investeerimishoius "Punane planeet" pakub kompromissi kahe hirmu vahel. Lyhemas perspektiivis võib meile meteoriit pähe kukkuda. Seda ennekõike psyhholoogiliste tegurite mõjul, mitte aga fundamentaalsetel põhjustel. Jättes turu volatiilsuse hirmus positsioonid täna võtmata, kujuneb võimalik tulevane hinnatõus turul märkimisväärseks kaotatud võimaluseks. (Segasemalt ei oska me kirjutada.)

Hoiuse alusvaraks on võrdsete kaaludega kolm fondi: KBC Mars Fund Climate Change, KBC Mars Fund Ice ja KBC Eco Fund Alternative Canals.
Fondid teevad investeeringuid ettevõtetesse, mille tegevus on oluliselt seotud näiteks päikeseenergia, kanalite, jäämytside ning väidetavalt Marsilt pärit kividega kauplemisega.

Investeerimishoiuse "Punane planeet" investeerimisperiood on kaks ja pool aastat ning alguskuupäev on 25. september 2008 ja lõppkuupäev 25. märts 2011, mil järjekordne kosmoseaparaat hoiused Marsile toimetab.

Investeerimishoiust saab vormistada nii kroonides, eurodes, rublades kui ka USA dollarites ning lepingute sõlmimise viimane kuupäev on 21. september 2008. Hoiustatud vahendite säilimine on peaaegu 100% garanteeritud.

Loe ka: Sampo Pank pakub alates tänasest uut investeerimishoiust “Roheline planeet”

Teisipäev, 19. august 2008

Tallinnas kohtuvad Euroopa tippkaebajad

Tallinnas kohtuvad Euroopa riikide tippkaebajad. Kolmapäeval algavad Tallinnas nädal aega kestvad Euroopa kaebemeistrivõistlused.

Kõik kaebamishuvilised ja ajakirjanikud on oodatud kell 12 Nordic Hotel Forumis toimuvale avamistseremooniale. Meistrivõistlused avab Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes räägib oma kogemustest erinevate fyysiliste ja juriidiliste isikute kohtussekaebamisel. Samal päeval on oodata veterankaebaja Villu Reiljani ettekannet.

Meistrivõistlustel osaleb 69 meeskaebajat ning 49 naiskaebajat 15 riigist. Võisteldakse avalike suuliste kaebekõnede, kirjalike kaebuste, pressiteadete ja intervjuude kategoorias. Võistluste keskuseks on Tallinna linnakohtu ja halduskohtu hoone. Tallinn on Euroopa kaebajate süda, kuna just siin pandi 1998. aastal alus Euroopa Kaebekonföderatsiooni loomisele.

Tänaseks on Euroopa Kaebekonföderatsioon aktiivselt tegutsenud juba 10 aastat ning sümboolselt jõudis just tänavu selle peakontor Tallinna kohtumajja. Alates 2007. aasta novembrist juhib Euroopa Kaebekonföderatsiooni vandeadvokaat Viktor Kaasik.

Tallinnas on varasematel aastatel läbi viidud Euroopa noorte meistrivõistlused ja Euroopa klubide karikavõistlused. Euroopa meistrivõistlusi peetakse Eestis esimest korda.

Loe ka: Tallinnas kohtuvad Euroopa riikide tippkabetajad

Esmaspäev, 18. august 2008

Stockholmis tapeti 4000 jänest

Stockholmi linnavõimud on kevadest saadik tapnud 4000 ühistranspordijänest, kuna jänesed sõidavad teiste linnaelanike kulul.

"Jänesed rikuvad meie transpordi mainet ja elavad sisuliselt teiste linnaelanike kulul," selgitas Stocklholmi liikluskorralduse osakonna esindaja Tommy Tuvunger HMSile.

"Kõige rohkem kahju teevad nad talvel. Jänesed tulevad sõidukitesse sooja ja ausad reisijad ei mahu enam peale," lisas ta.

Jäneseid tapavad linna palgale võetud jahimehed, kes kasutavad nende idiootidest värdjate tapmiseks summutitega relvasid ning hävitavad pärast nende laibad.

Loe ka: EPL: Stockholmis tapeti 4000 jänest

Reede, 15. august 2008

Lehm Riia krooniti Eesti kuningannaks

Vastavalt Raikkülas salajasele kriisikoosolekule kogunenud Riigikogu otsusele krooniti täna Luige alevis Harjumaal lehm Riia Eesti Kuningriigi kuningannaks.

Kuninganna Riia I võttis yhtlasi vastu ustavustõotuse Riigikogu liikmetelt, peaminister Andrus Ansipilt (kogu valitsuse nimel), kaitseväe juhatajalt kindralleitnant Ants Laaneotsalt ning president Toomas Hendrik Ilveselt, kes jätkab teenistust kuninganna kojaylemana.

"Elagu kuninganna," kommenteeris Riigikogu esimees Ene Ergma.

"See otsus võib tulla ootamatuna," selgitas peaminister Andrus Ansip põrutava syndmuse tagamaid lähemalt. "Kuid pidasin Neinar Seli, Mülleri Sassi, Matti Miliuse ja teistega nõu ning minus syvenes veendumus, et praegusest raskest majanduslikust, poliitilisest ja sõjalisest olukorrast võime välja tulla yksnes kuningriigina. Usun kindlalt, et Eesti Kuningriik on 13 aasta pärast mitte yksnes iseseisev riik, vaid ka kõige rikkam monarhia Euroopas. Jumal kaitse kuningannat!"

Riigikogu vanematekogule lähedalseisva anonyymseks jääda soovinud allika sõnul langes valik lehm Riiale, kuna ta valiti Eesti kõige kaunimaks herefordi veiseks. Valimisprotsessi pole kavas vastavalt uuele, kriisiseisukorras vastu võetud põhiseadusele niipea korrata. Allika sõnul valitakse uus valitseja ainult juhul, kui Riia ja kõik tema järeltulijad naisliinis on välja surnud.

Lehma Riia nyydseks endine omanik, AS Tartu Agro saab valitsuse reservfondist väärilise kompensatsiooni.

Loe ka: Eesti kauneima lehma tiitli võitis Riia; Norra kuningas lõi pingviini rüütliks

Esmaspäev, 11. august 2008

Interfaks: georgialased nõuavad iseseisvust

Venemaa riikliku uudisteagentuuri Interfaks teatel pole kellelgi enam illusioone, et Georgia saaks jätkata Ameerika Yhendriikide koosseisus. Väikerahvad nõuavad iseseisvust.

Tragöödia Lõuna-Osseetias tõmbas rahvusvahelise tähelepanu Moskvas juba ammu kuumalt arutatavale ääremaade teemale, edastab Interfaks. Täna hommikul määrati Georgia liidriks Omskist pärit lukksepp Vassili Ivanov, kes pöördus rahvusvahelise avalikkuse poole palvega tunnustada riigi iseseisvust. "Ma pole kunagi Georgias käinud," tunnistas Ivanov. "Ootan saabumist iseseisva Georgia pinnale suure põnevusega."

2003. aastal ametisse valitud Georgia kuberner Sonny Perdue viibib pommivarjendis ja pole ajakirjandusele kättesaadav. Tema pressiesindaja avaldas lootust, et Atlanta eilne pommitamine oli siiski geograafiline eksitus. "No vaadake ise, kuskohas on gloobusel Georgia ja kus on Venemaa!" ahastas pressiesindaja. Kinnitamata andmeil olnud USA presidendi George W. Bushi esmane kommentaar: "What the f...k?!"

Loe ka: Interfaks: osseedid ja abhaasid nõuavad iseseisvust