Reede, 27. veebruar 2009

Raivo Aeg: kapo ei jahi Keskerakonda

Kaitsepolitsei peadirektor Raivo Aeg kinnitas Kuku raadio saates "Nädala tegija", et kapo ei jahi Keskerakonda.

"Me teame, kus Keskerakond asub," tõdes Aeg. "Meil pole vähimatki vajadust teda jahtida."

"Kui 2007 aasta suvest pandi kaitsepolitseile Vabariigi Valitsuse poolt ylesandeks Keskerakonda jahtida, siis me hakkasime loomulikult seda ylesannet täitma," selgitas peadirektor.

"Õnneks avastas yks meie töötaja telefoniraamatut uurides kiiresti Keskerakonna aadressi. Me kontrollisime seda ning nad on tõepoolest seal," kirjeldas Aeg toimunut. "Sellest peale oleme piirdunud pistelise järelevalvega: kord kuus annab meie kaastööline ukse taga kella ja uurib, kas nad on ikka vanas kohas. Kahtluse korral kysitletakse ka naabreid."

Aja hinnangul on hea, et kapo ei pea kulutama kallist tööaega Keskerakonnale, kuna kaitsepolitseil on tegemist ka märksa tähtsamate ylesannetega.

"Praegu on yks meie ees seisvaid keerulisi probleeme kristlike demokraatide asukoha väljaselgitamine," nentis Aeg. "See on vähemasti sama raskusastmega operatsioon kui oli Herman Simmi tabamine. Olgem ausad: erinevalt Herman Simmist ei tea kristlikest demokraatidest keegi midagi."

Pärast intervjuule järgnenud lyhikest paaritunnist ylekuulamist ja waterboarding'ut oli kaitsepolitsei peadirektor sunnitud tõdema, et ka HMSi ajakirjanik ei tea tõepoolest nimetada yhtki kristlikku demokraati.

Loe ka: Raivo Aeg: kapo ei jahi Keskerakonda

Sotsiaalminister Hanno Pevkur kahjustab kerjuste mainet

Eesti Kerjuste Liit protesteerib vastse sotsiaalministri avalduse vastu Eesti Päevalehes, kus minister nimetas riigilt töötuskindlustushyvitise saamist kerjamiseks.

"Kerjamine on töö, mis nõuab professionaalsust, suhtlemisoskust, head klienditunnetust ning aktiivsust. Iga kerjus viibib palju värskes õhus ning pysib heas fyysilises vormis," teatas EKLi esimees Harald Tallikas. "Mida on töötutel selle kõrvale panna?"

"Igayks, kes viitsib paar korda ametiasutuste vahet käia ning pabereid täita, võib saada töötuskindlustushyvitist," nentis Tallikas. "Edukaks kerjamiseks aga paberite täitmisest ei piisa. Julgen arvata, et keskmine kerjus teeb rohkem tööd kui paljud FIEdki."

EKLi hinnangul täidavad kerjused Eesti yhiskonnas tähtsat rolli, jaotades yhelt poolt ymber yhiskondlikku rikkust ning andes teisalt annetajatele hea enesetunde ja selge arusaama enda moraalsest väärtusest. Kutseyhing juhib avalikkuse tähelepanu ka sellele, et kerjustele annetamine on vabatahtlik - erinevalt riigist ei ähvarda kerjused kedagi raha annetamata jätmise korral vägivallaga.

"Kerjus on vana ja auväärne elukutse. Kerjused olid keskaegses Euroopas, Roomas ja isegi Babylonis. Aga mis elukutse on töötu?" pahandas Kerjuste Liidu liige, staažikas kerjus Anastass.

Eesti Kerjuste Liit on Eesti Ametiyhingute Keskliidu liige 1792. aastast õigusliku järjepidevuse alusel.

Kolmapäev, 25. veebruar 2009

Piraadi välismaa muusikat ja tarkvara

Eesti piraatide ühing juhib tähelepanu, et välismaise muusika ja tarkvara ostmine põhjustab Eesti raha liikumist riigist välja.

"Olukord on murettekitav," selgitas ühingu eestkõneleja Silver Ükssilm. Praegu on trend tarkvara legaliseerimise poole ning iga ostetud plaat tähendab Eestile kaotatud raha. Suur osa sellest läheb Ühendriikide majanduse toetamisele.

Ükssilma sõnul on Eesti majandusele esmatähtis, et kõik kodanikud oskaksid kasutada Bitttorrent failivahetusprotokollil põhinevat tarkvara ning teaksid mis on Pirate Bay.

Tulevikus näeb Silver ainuvõimalikuks autoriõiguste kaotamist ning patentide tühistamist kogu riigi territooriumil.

Loe ka: IRL: Tarbi Eesti vorsti ja muusikat.

Reede, 20. veebruar 2009

Uuendatud ID-kaart avab ka koduukse

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet esitas täna uut täiustatud disainiga ID-kaarti, millele on lisatud võimalus avada ka uksi.

"Paljud meist on kaotanud võtmed? Kindlasti on võtme kaotajaid rohkem kui ID-kaardi kaotajaid!" selgitas ameti pressiesindaja presentatsiooni sissejuhatuseks. Uued, alates tänasest, jagatavad ID-kaardid on veelgi turvalisemad ja vastupidavamad. Hoolimata parandatud omadustest on kaart õhem ning elastsem kui varem.

Uuendatud kaarti on võimalik nüüdsest kasutada mitmete snepperlukkude avamisel. Kaart tuleb suruda tugevalt uksepiida ja ukse vahele, ning siis tagantpoolt surudes lukukeel avatud asendisse liigutada. Võte nõudvat veidi harjutamist, kuid olevat kohane ka noorematele kodanikele.

Lisaks demonstreeriti uue kaardi foto järgi võtmekujuliseks lõikamist.

Esmaspäev, 16. veebruar 2009

Eesti päästeplaani kiirkokkuvõte

Täna avalikustas Eriti Õilsa Nimega Rustikaalne Rahvuslik Õnnelikkuse Hea Koda põhjaliku Eesti päästmise kava. Kava välja töötanud mainekad mainekujunduseksperdid iseloomustavad seda kui põhjalikku paradigmaatilist nihet riigi senises valitsemises.

Avaldame äsja HMSi toimetusse saabunud kommenteeritud selgitustega versiooni sellest kavast:

1. Loobugem majanduskriisi süüdlaste otsimisest.

Selle punkti eesmärk on juhtida tulejoon kõrvale Ansipilt ja tema lollpeade karjalt, kelle poliitikaks on majanduskriis ja langevad palgad. Kui süüdi jäävad ameeriklased ja kapitalistid, on kogu rahval kohe enesetunne parem.

2. Toetagem samme, mis on tarvilikud eurole ülemineku kindlustamiseks.

Kiire Eurole üleminek aitab meil krooni devalveerimata krooni väärtus reaalsusega vastavusse viia. On hästi hoitud saladus, Eurole ülemineku vahetuskurss ei ole seesama, millega praegu eurot kroonideks vahetatakse.

3. Viigem riigi ja omavalitsuste kulud vastavusse majanduse tegeliku seisundi ja arenguga.

Selle punkti eesmärk on juhtida tähelepanu faktile, et Tallinn kulutab mainekujundamisele valimiskampaania mõõtudes summasid.

4. Taotlegem mõistlikku kokkuhoidu kõiges ja kõikjal.

Selle käibetõe panime lihtsalt selleks, et seitse punkti kokku saada. Seitse on väga hea number.

5. Edendagem eestimaist.

Nende kahe sõnaga võtame kokku selle kõige, mis tegelikult tuleb ära teha nagu riigi energiasõltuvusest vabanemine, uued töökohad, ametid, konkurentsivõime ja kõik see, mis on vaja teha. Kuna see on väga keeruline, siis me ütlemegi ainult kahe sõnaga ja siis teised arutavad.

6. Toetagem igal tasemel uuendusi hariduse sisus ja vormis ning eesti kultuuri arengut.

Haridust kärpisime me hästi vähe ja siin me veidi põhjendame seda. !!!Koristage see lause siit eestpoolt ära, see pressikas läheb EÕNRRÕHK alt!!! Kultuuri kärpisime hästi palju, aga kui me seda mainime, siis nad vähemasti ei märatse nii palju ja ei kujunda meist halba kuvandit. Pealegi käivad haridus ja kultuur käsikäes!

7. Pöörakem suuremat tähelepanu vabatahtlikule ühistegevusele ja toetagem omaalgatuslikke ettevõtmisi, suurendades nii solidaarsust ühiskonnas.

Töötud inimesed peaksid töötama, aga suurema tasuta ja puhtalt missioonitundest. Mida nende karjadega ikka muud peale hakata?

Loe ka: Uus päästeplaan soovitab edendada eestimaist

Reede, 13. veebruar 2009

Kommentaarideta

Air pistol up the bum

Kesk tahab 4. märtsist teha ühiskonnavaba päeva

Tallinna linnavolikogu keskerakondlasest liige Andres Kollist andis tänasel volikogu istungil menetlusse eelnõu tegemaks Tallinna linnavalitsusele ülesandeks kuulutada 4. märts ühiskonnavabaks päevaks.

4. märtsil 2003 arreteeriti teatraalselt lavastatud viisil ja kaamerate ees toonane Tallinna abilinnapea Vladimir Panov. Ühiskonnavaba päeva tähistamine just nimelt 4. märtsil tõstaks valvsust selliste aktsioonide ärahoidmiseks meie ühiskonnas tulevikus, teatas Keskerakonna fraktsioon.

"Ühiskonnavaba päev on meeldetuletuseks, millistele väärtustele toetub Eesti demokraatia, kus mõistab õigust vaid Keskerakond. Kuni Edgar Savisaar küsimust arutab, seni ei ole eetiline veel sündimata otsusele avalikkuse kaudu mõju avaldada. Eestis ei tohi olla kohta avalikule õiguse mõistmisele ja Keskerakonna kallutamisele ajakirjanduse abil," ütles Kollist. "Uurimisorganite ja täitevvõimu ning poliitika sidumine oli üks meie olulisemaid saavutusi taasiseseisvudes. Vladimir Panovi juhtum tuletas ehmatavalt meelde, et see töö pole veel lõpuni viidud.”

"Mõte luua ühiskonnavaba päeva mõte sündis autovaba ja ostuvaba päeva eeskujul," selgitas Kollist. "Kui autovabal päeval loobutakse liigsest harjumuspärasest autosõidust ning ostuvabal päeval üle igasuguse piiri jõudnud ostlemisest, siis ühiskonnavaba päev võiks olla päev, mis inimene tunneb ennast vabana kõikhale tunginud ning meie elu valitsevast ühiskonnast."

"Ütleme, et ma tahaksin maha sülitada ja prügikasti ümber lüüa - ühiskonnavabal päeval võiksin ma seda teha muretult ning kerge südamega," tõi Kollist näite. "Samuti peaks ühiskonnavabal päeval olema lubatud maksta altkäemaksu, teha isikliku tulu saamise eesmärgil tehinguid riigi ja omavalitsuse rahaga ning osta ärimeestelt kinnisvara naeruväärse hinnaga."

"Ühiskonnavaba päeva raames võiks valida nii "ühiskonnavaba edendaja" kui ka "vääritu õiguserakendaja", kelle tegevuse tulemusena piirati inimese vabadusi ja sunniti ta käituma seaduse alusel," soovitas Kollist. "Selle päeva raames võiksid poliitikud, juristid ja ametnikud aidata dementeerida Euroopa inimõiguste konventsiooni põhimõtteid praktilises elus."

Eesti rahvakalendris on 4. märtsil vladimiripäev.

Loe ka: Kesk tahab 4. märtsist teha vaba ühiskonna päeva

Teisipäev, 3. veebruar 2009

Kommentaarideta

"Maxima Eesti avalike suhete juht Erkki Erilaid ütles, et tegemist on Ajeeruleiva ehk Agana leivaga, milles olevad rukkiaganad ja õled sümboliseerivad toote rustikaalsust."

Loe lähemalt: Maxima üllatab kliente põhuleivaga

Keskerakond kindlustas Tallinnas võimu

Kogu opositsioon liitus ootamatult Tallinnas Keskerakonna fraktsiooniga. Uurisime selle radikaalse otsuse tagamaid.

Miks otsustasite opositsioonist lahkuda?

No hetkel on Tallinna linnavalitsus rohkem selline võimunäitamise tanner: sisulisi arutelusid ei saa toimuda, sest ainuvõim on ühe partei käes ja kuidagi tüütu on niisama istuda.

Aga kogu opositsiooniga üle minna? Kas te oma valijaid ei reeda?

Valijaid reetsime iga päev seal valitsemist mängides. Nüüd, kus opositsioon on asendunud sisevõitluses fraktsiooniga, alles hakkab poliitika pihta.

Skeem on ju tegelikult väga lihtne: nüüd ei ole põhjust ühtki ettepanekut, ka head, lihtsalt niisama maha laita. Lisaks lubati meile linnatelevisioonis jaopärast esinemist ja muid hüvesid. Ma usun, et linnavalitsuses tõeline töö alles algab.

Räägitakse, et linnapeal on väga autoritaarne juhtimisstiil, kas see teid ei sega?

Segab loomulikult, aga meil on plaan nimekirja lõpust asendusliikmed tuua. Sellised, kes poleks värvipimedad ja näeks pliiatseid. Kes meist siis poleks lapsepõlves mänginud mängu "Jaani järel"? Osal meist on küll isekeskis suur elevus ja töötahe tekkinud.

Tänan, jõudu tööle

Teilegi!

Loe ka: PM: Keskerakond kindlustas pealinnas võimu

Esmaspäev, 2. veebruar 2009

Sulev Meedia ostab Kalev Meedia

Eesti juhtiv meediakontsern Sulev Meedia kavatseb osta veel vaevu hingitseva Kalev Meedia osad, mida töötajad pole maha joonud ega koondamisteate saamise järel vandaalitsedes ära lõhkunud, teatas ettevõte täna oma pressiteates.

Siseallikate teatel läheb tehing Kalev Meedia omanikule Oliver Kruudale maksma ligi 30 miljonit krooni, mille ärimees kuulduste kohaselt kavatseb rahastada laenudega tuntud finantsistidelt Tolikult ja Rafikult keskturult, Marsi Kommertspangalt ja Galaktikatevaheliselt Valuutafondilt (IGF). 

IGFi esindaja Maal keeldus asja Haige Mõistuse Syndikaadile kommenteerimast, kuid möönis, et asja üle peetakse parasjagu läbirääkimisi Kuu varjukyljel.

"R***k, mis te tahate?" vastas Kruuda kommentaaripalvele. "Nigu mul häda vähe oleks, nyyd peab igasuguste lollide kysimustele ka veel vastama. Ma tahan meediast täiesti ära minna, kõige naha ja karvadega, saad sa aru?!" Seejärel lahkus ta HMSi reporteri eest kiirustades tõukerattal.

Meediamogul Hans H. Luik ei nõustunud kommenteerima, mis on saanud tema tõukerattast.