teisipäev, 31. oktoober 2023

39 ühiskonnategelase kiri: Lähis-Ida teema on meie jaoks liiga keeruline

Mitukümmend Eesti avaliku elu ja kultuuritegelast allkirjastas avaliku kirja, kus tõdetakse, et Lähis-Ida konflikt on ühese seisukoha võtmiseks liiga keerukas.

“Iisraeli ja Palestiina konfliktil on enam kui sajandipikkused juured, millesse süvenemiseks napib meil nii aega kui huvi,” toonitatakse pöördumises. “On enam kui keeruline võtta ühemõttelist seisukohta küsimuses, mis puudutab miljoneid kohalikke inimesi isiklikult, kuid on meile tuttav ainult meedia vahendusel. Seetõttu peame kriitiliselt oluliseks selles küsimuses arvamus enda teada jätta või isegi hoiduda seisukoha kujundamisest. Oleme veendunud, et ühel ega teisel viisil ei aitaks selline seisukohavõtt kuidagi kaasa konflikti lahendamisele ega vaenupoolte hoiakute muutmisele.”

Lõpetuseks kutsuvad allakirjutanud inimesi üles end harima ja ajalooga tutvuma, kuigi toonitavad, et neil endal selline kavatsus puudub. 

“Kuna oleme seni saanud hakkama ilma Lähis-Ida konflikti süvenemiseta, peame sisuliselt vältimatuks, et samasugune huvipuudus jätkub ka tulevikus,” tunnistavad autorid. “Nõuame, et Eesti valitsus ei arvestaks meie seisukohtadega välis- ega julgeolekupoliitika kujundamises.”

Kommentaare ei ole: